นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า (Return Policy)

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์

1.    ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า และสินค้าอยู่ในหีบห่อที่ส่งไปโดยที่ยังไม่ได้แกะใช้งาน

2.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณารับเปลี่ยนและคืนสินค้า เฉพาะกรณีดังนี้

•      สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ

•      สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์

3.    สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

•      สินค้าลดราคาพิเศษ สินค้า Clearance 

4.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้านั้นอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด


วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า สำหรับการสั่งซื้อผ่านช้อปออนไลน์

1.    ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยแจ้งผ่านทางอีเมล : joyandbenz@gmail.com หรือ ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ โทร 099-631-1232, 02-0024081, Line: @joyandbenzonline โดยลูกค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการชำระเงิน รูปถ่าย/วิดีโอสินค้าพร้อมเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน

2.    เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป โดยการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

3.    สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะประสานงานเพื่อตกลงช่องทางจัดส่งที่กำหนด และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง

4.    สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากขนส่งทางร้านขออนุญาตไม่รับเคลมนะคะ เนื่องจากทางร้านไม่สามารถควบคุมการขนส่งได้ ทางร้านได้ทำการเช็คสินค้าและแพ็คสินค้าให้ได้มาตราฐานก่อนส่งทุกครั้งแล้วค่ะ


วิธีทำเรื่องขอคืนเงิน

1.    ลูกค้าต้องจัดส่งเอกสารที่ต้องใช้ในกรณีทำเรื่องขอคืนเงินทางอีเมล ดังนี้

•      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ

•      สำเนาหน้าสมุดบัญชี

2.    การคืนเงินมีระยะเวลา ดังนี้

•      การคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ระยะเวลาภายใน 15-30 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารทำเรื่องขอคืนเงินครบถ้วน ซึ่งจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต

•      การคืนเงินเข้าบัตรเดบิต จะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 30-45 วัน (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน)

หรือขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร

•      โอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร ระยะเวลาภายใน 7-20 วัน หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารทำเรื่องขอคืนเงินครบถ้วน


Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping